Oogstbericht Spelt

De speltvoorraad raakte eind juni op, waardoor de oogstovergang niet langer uitgesteld kon worden. Jaarlijks zien we een verhoogd speltareaal, maar de vraag naar spelt stijgt onverminderd. Spelt kon onder droge omstandigheden met goede valgetallen geoogst worden.

Ten opzichte van de oogst van vorig jaar zijn de volgende kenmerken van de ruwe spelt waargenomen:
• Natte gluten liggen min. op het niveau van vorig jaar.
• De glutenindex toont een stabile glutenverhouding.
• Eiwitgehalte ligt op een hoger niveau.
• Valgetallen zijn even hoog als de afgelopen jaren.
• Bij de wateropname zijn geen veranderingen waargenomen.

 

Spelt Oogst 2019  Oogst 2020 
Natte gluten (%) 37 39,3
Gluten index 35 35
Eiwit (%) 13,5 14,0
Valgetal (s) 325 320
Wateropname (%) 56,6 56,7

 

Wilt u meer informatie over de nieuwe oogst, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Holland Meel

Spelt verwerking

Voor de verwerking van onze speltproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Oogstovergang
• De oogstovergang verloopt in een korte periode.

Recept
• Wateropname zoveel mogelijk gelijk houden.

Kneden
• Kneedtijden ongewijzigd houden (1e versnelling 80% en 2e versnelling 20%).

Deegverwerking
• Rijstijden ongewijzigd laten.

Bakken
• Temperatuur en baktijd ongewijzigd laten.

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.