Oogstbericht 2023

De late inzet van de winter heeft het groeiseizoen enigzins vertraagd. Terugkijkend was maart een interessante maand, met winterse weersomstandigenheden tot vroege zomertemperaturen, maar ook genoeg neerslag. De lente maanden april en mei waren relatief droog en werden gevolgd door een erg droge en warme juni en juli. Tot halverwege juli stond het graanareaal er zeer goed bij. Eind juli werd dit beeld, door de aanhoudende regen, helaas minder optimistisch.

De oogst werd eind juli gestart en moest, vanwege langdurige neerslag, hevige regenbuien en onweer, steeds worden onderbroken, waardoor de graanoogst slechts langzaam vorderde. De kwaliteiten zijn afhankelijk van plaats en tijdstip zeer heterogeen en de opbrengsten per regio zijn erg verschillend. 

De eiwitsamenstelling is eveneens zeer heterogeen. Strenge wetgeving omtrent bemesting en de aanwijzing van zogenaamde ‘rode gebieden’ waar nog minder stikstof mag worden ingezet, zijn hier mede debet aan. 

De optimistische verwachtingen van de tarweoogst zijn helaas niet uitgekomen. Door de hoge verliezen op het veld en het hectoliter gewicht dat bij elke regenbui afneemt, heeft het tarweareaal niet de gewenste opbrengst gebracht. Een deel van de oogst kan door het lage hectolitergewicht, uitgroei en lage valgetallen alleen als voertarwe of in de biogasinstalltie verwerkt worden. Toch zijn er ook goede kwaliteiten beschikbaar, voornamelijk in de regio’s rond onze molen. 

De regen heeft ook een negatief effect gehad op de afgerijpte rogge. De valgetallen zijn behoorlijk gedaald en evenals bij de tarwe zal een deel enkel geschikt zijn voor de veevoerindustrie. Of er voldoende bakkwaliteit beschikbaar is zal in de komende weken duidelijk worden. 

Tijdens de aanvang van de oogst, begin juli, werd het grootste deel van speltoogst binnen gehaald. Dit deel bevat een goede kwaliteit, waardoor wij ervan uit gaan dat er voldoende bakkwaliteit beschikbaar is.

De heterogene eigenschappen van zowel de tarwe-, rogge- als speltoogst vormen een ware uitdaging voor de oogst van 2023.

Hm 103 tarwe 1 | holland meel

Tarwe

De kwaliteit van de ruwe Tarwe ziet er, ten opzichte van de oogst van vorig jaar, op dit moment als volgt uit:

 • Natte glutengehalte ligt lager dan het niveau van vorig jaar.
 • Sedimentatiewaarden zijn structureel lager.
 • Lagere eiwitgehalten.
 • De valgetallen zijn duidelijk gedaald.
 • De wateropname is iets geringer.
Tarwe Oogst 2022 Oogst 2023
Natte gluten (%) 27,5 - 30,0 27,5 - 29,0
Gluten index 90 - 100 85 - 100
Sedimentatie (ml) 40 - 50 36 - 46
Eiwit (%) 11,5 - 13,0 11,5 - 12,5
Valgetal (s) 250 - 350 220 - 320
Wateropname (%) 57,0 - 59,0 56,0 - 58,5

Voor de verwerking van onze tarweproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Tijdens de oogstovergang de wateropname, de deegverwerking en de rijstijden in de gaten houden. 

Recept

 • Wateropname eventueel 1% terugnemen.

Kneden

 • Kneedtijd iets terugnemen.

 • Deegtemperatuur van 24ºC – 25ºC aanhouden.

Deegverwerking

Door de hoge enzymactiviteit, de rijstijden bij directe verwerking iets verkorten. Bij rijsonderbreking, het programma eventueel aanpassen, bv. eerste fase koeler instellen en eventueel actief broodverbetermiddel inzetten. 

 

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de  verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.

Rogge

De kwaliteit van de ruwe Rogge ziet er, ten opzichte van de oogst van vorig jaar, op dit moment als volgt uit:

 • Valgetallen en verstijfselingstemperaturen liggen beduidend lager dan het niveau van vorig jaar.
 • Iets lager hectolitergewicht en lagere korrelopbrengst.

Rogge Oogst 2022 Oogst 2023
Valgetal (s) 180 - 240 140 - 200
Amylogram 700 - 1000 500 - 900
Verst. Temp. (ºC) 64 - 70 63 - 69

Voor de verwerking van onze Roggeproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

 

Kneden

 • Goede wateroponame

 • Kneedtijd iets terugnemen.

Deegverwerking

 • Door de hoge enzymactiviteit, degen vaster en koeler verwerken.
 • Deegrust behouden.

Bakken

 • Inschieten na volle rijs.

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.

Spelt verwerking

De kwaliteit van de ruwe Spelt ziet er, ten opzichte van de oogst van vorig jaar, op dit moment als volgt uit:

 • Natte glutengehalte ligt op gelijkwaardig niveau.
 • Eiwitgehalte is vergelijkbaar met vorig jaar.
 • De valgetallen zijn structureel lager.
 • De wateropname is iets lager ten opzichte van de vorige oogst.
Spelt Oogst 2022 Oogst 2023
Natte gluten (%) 32,0 32,0
Gluten index 40 40
Eiwit (%) 13,0 13,0
Valgetal (s) 330 270
Wateropname (%) 56,4 55,0

Voor de verwerking van onze Speltproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Tijdens de oogstovergang alleen veranderingen doorvoeren, wanneer kwalitatieve verschillen merkbaar zijn. 

Recept

 • Wateropname ca. 2% terugnemen.

Kneden

 • Kneedtijd eventueel iets verkorten

 • Deegtemperatuur van 24ºC – 26ºC aanhouden. 

Deegverwerking

 • Door de hoge enzymactiviteit, de rijstijden eventueel iets verkorten. 

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.

Scroll naar boven