Disclaimer

Holland Meel

Disclaimer

Website disclaimer Holland Meel

Toepasselijkheid
Op het bezoek aan en gebruik van deze van Holland Meel B.V., hierna te noemen Holland Meel, zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holland Meel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken, te kopiëren dan wel te verspreiden. Het intellectueel eigendom berust bij Holland Meel.

Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u geacht de website niet te bezoeken en informatie die aangeboden wordt via deze website niet te gebruiken.

Holland Meel wijst u erop dat deze voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden, u vindt de meest recente versie van de disclaimer van hollandmeel.nl op deze pagina.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Holland Meel niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. De geboden informatie kan door Holland Meel te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere berichtgeving.

Holland Meel is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van virussen of bugs of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Holland Meel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar op de website van Holland Meel met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.

E-mail disclaimer Holland Meel

Ondanks nadrukkelijke zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud van berichten kan Holland Meel niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en nauwkeurig is.

Berichten – inclusief eventuele bijlage – is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en is vertrouwelijk van aard indien dit expliciet wordt vermeld of zulks redelijkerwijs verondersteld kan worden. Het is in voornoemde situatie niet toegestaan berichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, te kopiëren dan wel te verspreiden.

Indien u berichten – inclusief eventuele bijlage – onbedoeld ontvangen heeft, wordt u vriendelijke verzocht de afzender terstond te informeren en dit bericht en alle kopieën ervan te verwijderen.

Holland Meel is niet aansprakelijk voor eventuele virussen in berichten of in enige bijlagen dan wel voor enige schade veroorzaakt door zulke virussen. Holland Meel staat door elektronische verzending niet in voor de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van berichten.

Scroll naar boven