Oogstbericht 2022

De graanoogst van 2022 kon zeer vroeg, droog en snel binnengehaald worden. De oogst werd niet beïnvloed door regen, zodat uitsluitend droog, gezond graan van de akker is binnengehaald. De opbrengsten varieren sterk per regio, maar heeft ons vooral positief verrast. 

De weersomstandigheden in het voorjaar en de vroege zomer, zorgden voor een gezonde en goede graanontwikkeling.  De hectolitergewichten zijn beter dan vorig oogstjaar. De extreme hitte heeft het reeds afgerijpte graan niet meer geschaad. 

Rogge en Spelt zijn in voldoende hoeveelheid en met goede kwaliteit binnen gehaald.

De zeer hoge opbrengst per hectare in combinatie met vermindere bemesting hebben echter geleid tot een lager eiwitgehalte in de tarwe, wat in het huidige perspectief de uitdaging voor de tarwecampagne van dit jaar zal zijn. 

Hm 103 tarwe 1 | holland meel

Tarwe verwerking

De kwaliteit van de ruwe Tarwe ziet er, ten opzichte van de oogst van vorig jaar, op dit moment als volgt uit:

 • Lagere eiwitgehalten. 
 • Natte glutengehalte ligt iets lager dan het niveau van vorig jaar.
 • Sedimentatiewaarden zijn nauwelijks gewijzigd.
 • De wateropname lijkt tot nu toe ongewijzigd.
 • De valgetallen zijn gelijk aan vorig jaar.
Tarwe Oogst 2021 Oogst 2022
Natte gluten (%) 28,5 - 31,0 27,5 - 30,0
Gluten index 90 - 100 90 - 100
Sedimentatie (ml) 42 - 50 40 - 50
Eiwit (%) 12,0 - 13,3 11,5 - 13,0
Valgetal (s) 250 - 350 250 - 350
Wateropname (%) 57,5 - 59,0 57,7 - 59,0

Voor de verwerking van onze Tarweproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Tijdens de oogstovergang alleen veranderingen doorvoeren, wanneer kwalitatieve verschillen merkbaar zijn. 

Recept

 • Wateropname zoveel mogelijk gelijk houden, eventueel 1% terugnemen.

Kneden

 • Bij verlies van deegspanning of volume de mengtijd gelijk houden en de kneedgijd iets terugnemen. 

 • Deegtemperatuur van 24ºC – 25ºC aanhouden.

Deegverwerking

Door de zwakkere glutenstructur (Glutenindex) zullen degen sneller ontwikkeld zijn.
 

Bakken

 • Krapper inschieten.

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.

Rogge verwerking

De kwaliteit van de ruwe Rogge ziet er, ten opzichte van de oogst van vorig jaar, op dit moment als volgt uit:

 • Valgetallen en verstijfselingstemperaturen liggen op een zeer stabiel niveau, iets boven het niveau van vorig jaar.
 • Iets lagere maar goede korrelopbrengst.

Rogge Oogst 2021 Oogst 2022
Valgetal (s) 180 - 240 180 - 240
Amylogram 650 - 900 700 - 1000
Verst. Temp. (ºC) 64 - 70 64 - 70

Voor de verwerking van onze Roggeproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Tijdens de oogstovergang alleen veranderingen doorvoeren, wanneer kwalitatieve verschillen merkbaar zijn. 

Recept

 • Bakmiddel met vervalser inzetten.

Kneden

 • Kneedtijd behouden.

Deegverwerking

 • Door de geringe enzymactiviteit, degen slapper verwerken.
 • Deegrust behouden.

Bakken

 • Inschieten na 3/4 rijstijd.

 • Goed afbakken, hogere temperatuur met een iets kortere baktijd.

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.

Spelt verwerking

De kwaliteit van de ruwe Spelt ziet er, ten opzichte van de oogst van vorig jaar, op dit moment als volgt uit:

 • Natte glutengehalte ligt lager dan het niveau van vorig jaar.
 • De Gluten Index toont een stabiele glutenverhouding aan.
 • Eiwitgehalten liggen iets lager dan vorig jaar.
 • De wateropname lijkt tot nu toe ongewijzigd.
 • De valgetallen liggen op een stabiel niveau. 
Spelt Oogst 2021 Oogst 2022
Natte gluten (%) 37,0 32,0
Gluten index 35 40
Eiwit (%) 13,5 13,0
Valgetal (s) 320 330
Wateropname (%) 56,4 56,4

Voor de verwerking van onze Speltproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Tijdens de oogstovergang alleen veranderingen doorvoeren, wanneer kwalitatieve verschillen merkbaar zijn. 

Recept

 • Wateropname zoveel mogelijk gelijk houden.

Kneden

 • Degen 90% in de 1e versnelling en 10% in de 2e versnelling verwerken. 

 • Deegtemperatuur van 24ºC – 26ºC aanhouden. 

Deegverwerking

 • Rijstijden behouden. 

Bakken

 • Temperatuur en baktijd ongewijzigd laten.

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.

Scroll naar boven