Oogstbericht Tarwe

Door de relatieve lage temperaturen in het voorjaar, welke zeker tot midden mei aanhielden, heeft het graan zich maar langzaam kunnen ontwikkelingen. Tijdens de start van de oogst, midden en eind juli, hebben de weersomstandigheden de oogst steeds opnieuw onderbroken. 

De oogstramingen bleken helaas tegen te vallen en zijn steeds opnieuw naar beneden bijgesteld. De hevige regenvallen heeft met name in Zuid- en West- Duitsland en de Elzas in Frankrijk de oogst veel schade toe gebracht. 

Hm 103 tarwe 1 | holland meel

Tarwe verwerking

De kwaliteit van de ruwe Tarwe ziet er, ten opzichte van de oogst van vorig jaar, op dit moment als volgt uit:

  • Natte glutengehalte komt overeen met het niveau van vorig jaar.
  • Sedimentatiewaarden zijn nauwelijks gewijzigd.
  • Hogere eiwitgehalten.
  • De wateropname lijkt tot nu toe ongewijzigd.
  • De valgetallen zijn niet meer zo hoog als voorgaande jaren.
Tarwe Oogst 2020 Oogst 2021
Natte gluten (%) 28,5 - 31,0 28,5 - 31,0
Gluten index 90 - 100 90 - 100
Sedimentatie (ml) 43 - 47 42 - 50
Eiwit (%) 12,0 - 13,0 12,0 - 13,3
Valgetal (s) 270 - 370 250 - 350
Wateropname (%) 57,5 - 59,0 57,7 - 59,0

Voor de verwerking van onze Tarweproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Tijdens de oogstovergang alleen veranderingen doorvoeren, wanneer kwalitatieve verschillen merkbaar zijn. 

Recept

  • Wateropname zoveel mogelijk gelijk houden.

Kneden

  • Bij verlies van deegspanning of volume de kneedtijd, zowel van het mengen als van het kneden iets verhogen. 

Deegverwerking

  • Door meer enzymactiviteit zullen de degen meer rijsontwikkeling hebben, waardoor koelere deegverwerking en de degen goed afsneden raadzaam is.

  • Eventueel rijstijd iets verkorten.

Bakken

  • Krapper inschieten.

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.

Scroll naar top