Oogstbericht Spelt

Spelt kon grotendeels droog en met stabiele valgetallen geoogst worden.

De vraag naar Spelt is ongekend hoog. In totaal was er dit jaar driemaal zoveel areaal ingezaaid. De hoofdsoorten van deze areaaluitbreiding zijn:
Albertino
Zollernspelt
Zollernperle
Franckenkorn

Hm 103 spelt | holland meel

Spelt verwerking

De kwaliteit van de ruwe Spelt ziet er, ten opzichte van de oogst van vorig jaar, op dit moment als volgt uit:

  • Natte glutengehalte komt overeen met het niveau van vorig jaar.
  • De Gluten Index toont een stabiele glutenverhouding aan.
  • Eiwitgehalten liggen iets lager dan vorig jaar.
  • De wateropname lijkt tot nu toe ongewijzigd.
  • De valgetallen liggen op een stabiel niveau.
Spelt Oogst 2020 Oogst 2021
Natte gluten (%) 39,3 37,0
Gluten Index 40 35
Eiwit (%) 14,0 13,5
Valgetal (s) 320 320
Wateropname (%) 56,6 56,4

Voor de verwerking van onze Speltproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Recept

  • Wateropname zoveel mogelijk gelijk houden.

Kneden

  • Kneedtijd behouden. (1e versnelling 80% en 2w versnelling 20%) 

Deegverwerking

  • Rijstijd behouden.

Bakken

  • Temperatuur en baktijd ongewijzigd laten.

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.

Scroll naar top