Oogstbericht BIO Tarwe

De oogst van de BIO Tarwe is afgesloten. Door de beperkte beschikbaarheid van BIO Tarwe van de oude oogst, zal de oogst overgang snel doorgevoerd worden.

Hm 103 bio tarwe | holland meel

BIO Tarwe verwerking

De kwaliteit van de ruwe BIO Tarwe ziet er, ten opzichte van de oogst van vorig jaar, op dit moment als volgt uit:

  • Natte glutengehalte is nauwelijks gewijzigd.
  • Eiwitgehalten liggen op het niveau van vorig jaar.
  • De wateropname lijkt tot nu toe ongewijzigd.
  • De valgetallen zijn stabiel.
BIO Tarwe Oogst 2020 Oogst 2021
Natte gluten (%) 27,0 - 29,0 27,0 - 29,0
Eiwit (%) 11,5 - 13,5 11,5 - 13,5
Valgetal (s) 300 - 370 300 - 370

Voor de verwerking van onze BIO Tarweproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Tijdens de oogstovergang alleen veranderingen doorvoeren, wanneer kwalitatieve verschillen merkbaar zijn. 

Recept

  • Wateropname zoveel mogelijk gelijk houden.

Kneden

  • Kneedtijden behouden.

Deegverwerking

  • Rijstijden ongewijzigd laten.

Bakken

  • Op dezelfde wijze als voorheen.

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.

Scroll naar top