Oogstbericht Tarwe

Een droog voorseizoen, waarbij tot begin juni regen ontbrak, werd gevolgd door verschillende perioden met een overvloed aan regen, wat de tarwe ten goede kwam. De geoogste tarwe heeft lagere valgetallen, maar de overige kwaliteitsparameters liggen op gelijkwaardig niveau.

De kwaliteit van de ruwe tarwe ziet er, ten opzichte van de oogst van vorig jaar, op dit moment als volgt uit:

•  Natte glutengehalte komt overeen met het niveau van vorig jaar.
•  Sedimentatiewaarden zijn licht gewijzigd.
•  Valgetallen zijn niet meer zo hoog als de afgelopen jaren.
•  Wateropname lijkt tot nu toe ongewijzigd.

 

Tarwe Oogst 2019  Oogst 2020 
Natte gluten (%) 29,0 – 31,5 28,5 – 31,0
Gluten index 90 – 100 90 – 100
Sedimentatie (ml) 43 – 48 42 – 47
Eiwit (%) 12,5 – 13,5 12,0 – 13,0
Valgetal (s) 300 – 400 270 – 370
Wateropname (%) 57,5 – 59,0 57,5 – 59,0

 

Wilt u meer informatie over de nieuwe oogst, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Holland Meel

Tarwe verwerking

Voor de verwerking van onze tarweproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Tijdens de oogstovergang alleen veranderingen doorvoeren, wanneer kwalitatieve verschillen merkbaar zijn.

Recept
• Wateropname zoveel mogelijk gelijk houden.

Kneden
• Kneedtijden ongewijzigd houden (1e versnelling 40% en 2e versnelling 60%)

Deegverwerking
De tarwe oogst bevat meer enzymactiviteit, waardoor de degen een sneller rijsontwikkeling hebben.

Dit kan worden bijgestuurd door de volgende maatregelen:
• Koele deegverwerking, degen iets steviger, maar wel voldoende afkneden.
• Eventueel deegrusttijden iets verkorten.
• Krapper inschieten.
• Eventueel broodverbetermiddelen met minder enzymactiviteit inzetten.
• Bij rijsonderbreking/ remmen, de adviesdosering van het broodverbetermiddel volgen.

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.