Oogstbericht Tarwe

Als gevolg van de aanhoudende droogte en zomerse temperaturen sinds begin mei, is het oogsten, net als vorig jaar, vroeg gestart. Genoemde weersomstandigheden hebben geleid tot een behoorlijk lagere opbrengst per hectare. De geoogste tarwe heeft zeer lage vochtgehalten, maar de overige kwaliteitsparameters liggen op het gewenste niveau.

De kwaliteit van de ruwe tarwe ziet er, ten opzichte van de oogst van 2018, op dit moment als volgt uit:

• Natte glutengehalte in verhouding met het eiwitgehalte is iets lager als vorig jaar.
• Sedimentatiewaarden liggen op een gangbaar niveau.
• Valgetallen liggen op het niveau van vorig jaar.
• Wateropname ligt iets lager.

 

TarweOogst 2018 Oogst 2019 
Natte gluten (%)29,0 – 31,028,0 – 30,0
Gluten index75 – 10090 – 100
Sedimentatie (ml)40 – 4540 – 45
Eiwit (%)12,5 – 13,512,0 – 13,0
Valgetal (s)300 – 360300 – 360
Wateropname (%)57,5 – 60,057,5 – 59,0

 

Wilt u meer informatie over de nieuwe oogst, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Holland Meel

Tarwe verwerking

Voor de verwerking van onze tarweproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Tijdens de oogstovergang alleen veranderingen doorvoeren, wanneer kwalitatieve verschillen merkbaar zijn. 

Recept
• Wateropname iets terugbrengen.

Kneden
• Mengtijd (1e versnelling) en kneedtijd (2e versnelling) zoveel mogelijk ongewijzigd laten. De degen moeten wel voldoende worden afgekneed. 

Deegverwerking
De tarwe oogst bevat een lagere enzymactiviteit, waardoor het rijsgedrag rustiger zal zijn.
Dit kan worden bijgestuurd door de volgende maatregelen:
• Snellere deegverwerking (koel, niet te lang kneden, voldoende water toevoegen).
• Deegrusttijden behouden.
• Eventueel broodverbetermiddelen met meer enzymactiviteit inzetten.
• Bij rijsonderbreking/ remmen, de adviesdosering van het broodverbetermiddel volgen.
• Bij vermindert rijsgedrag, 1% suiker toevoegen. 

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.