Oogstbericht Tarwe

Door de aanhoudende droogte en hoge zomerse temparaturen, sinds begin mei, is het oogsten ruim 14 dagen eerder als normaal gestart. De klimatologische omstandigheden hebben tot een aanzienlijk lagere opbrengst geleid. Tevens is Tarwe geoogst met zeer lage vochtgehalten. De overige kwaliteiten liggen op een goed niveau.

In vergelijking met de oogst van 2017, ziet de kwaliteit van de ruwe tarwe er op dit moment als volgt uit:

•  Natte glutengehalte in verhouding met het eiwitgehalte is iets hoger als vorig jaar.
•  Sedimentatiewaarden liggen op een gangbaar niveau.
•  Valgetallen zijn hoger, maar niet zo hoog als verwacht.

 

TarweOogst 2017 Oogst 2018 
Natte gluten (%)28,5 – 30,029,5 – 31,0
Gluten index90 – 10075 – 100
Sedimentatie (ml)45 – 5040 – 45
Eiwit (%)12,0 – 13,012,5 – 13,5
Valgetal (s)260 – 360300 – 400

 

Wilt u meer informatie over de nieuwe oogst, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Holland Meel

Tarwe verwerking

Voor de verwerking van onze tarweproducten geven wij u de volgende aanbevelingen:

Tijdens de oogstovergang alleen veranderingen doorvoeren, wanneer kwalitatieve verschillen merkbaar zijn.

Recept
•  Als gevolg van de hittegolf kunnen de meel- en bloemproducten sterk uitdrogen. Pas de watertoevoeging hierop aan.

Kneden
•  Mengtijd (1e versnelling) iets verlengen en kneedtijd (2e versnelling) iets verkorten. Let wel op dat de degen voldoende worden afgekneed.

Deegverwerking
•  Streef naar een vlotte deegverwerking (koel, niet te lang kneden, voldoende water).
•  Geef een korte deegrust.
•  Eventueel enzymatisch meer actieve broodverbetermiddelen inzetten.
•  Bij rijsonderbreking/ remmen, de adviesdosering van het broodverbetermiddel volgen.
•  Bij vermindert rijsvermogen, 1% suiker toevoegen.

Naarmate de oogst tot rust komt kunnen de verwerkingseigenschappen nog geleidelijk wijzigen.